شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ آقاي پيام رهايي
هما بانو
من اين فيد رو از جناب آقاي رهايي نديده بودم تشکر کنم ..:)
اووووووهههB-)
هما بانو
:)
{a h=peiam}پيام رهايي{/a} :)
{a h=khaanedekhamoosh}حسرت فهم درست{/a} اووووووههB-) ه
هايدي
براي چه اتفاقي؟ اتفاقش يادم نمياد
{a h=banamak57}هايدي{/a} فکر کنم زلزله بود
درب کنسرو بازکن برقی
شکار لحظه ها
0 امتیاز
0 برگزیده
350 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top