شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ بانو زهرا شريفي@};-
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} بله يادشون گرامي...
2-دست خط
بعضي روزها چقدر تلخ ميگذره
{a h=roozegaran}2 دست خط{/a} بعله ... دقيقا
2-دست خط
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} اي امان:(
هما بانو
:(
هما بانو
يادشون بخير :( چه خاطرات ِ خاصي بود اون روزها و اون سال .......:(
درب کنسرو بازکن برقی
شکار لحظه ها
0 امتیاز
0 برگزیده
350 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top