شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بانو من.تو.خدا B-)

*ابرار*
: )
سلام.اون فيد اولي رو که من پاک کرده بودم؛ از کجا آورديد؟((: / بانو مکاشفه يکي از بهترين دوستانم هست که تا آخر برام ميمونه ان شاءالله (: خاطرات رو زنده کرديد؛ تشکرات(:
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} :-)
{a h=abraar} ابرار {/a} :)
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} سلام . خو نميشه گوفت آمااا خو ميشه گوفت:) والاه ميشه گوفت از غيب .. اي پيامت بودا بانووو .... بعله بعله بانو مکاشفه, بعله
آيا شما با از ما بهترون رابطه ايي داريد؟ (:
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} کي؟ من ؟:-/ نهههه ...
شکار لحظه ها برازندتونه (:
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} موتشکرمممB-)
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} بانو مکاشفه بعله بعله :D
سلام دوستم(: خوبم به خوبيت(:
تشکراات فراوان(:
ان شاءالله فرصت ميکني و اين افتخار نصيب ما ميشه (:
:)
تسبیح دیجیتال
شکار لحظه ها
0 امتیاز
0 برگزیده
350 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top