شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بح بح به کامنت جناب مودير @};- راست ميگن خب ! من که خعلي موافقم B-)

هما بانو
:)
جسارتا مخالفم و گرايش به مخاطب خاص هوسهاي خاکي نيست|چون معتقدم حتي اگر عشق و دوست داشتن حقيقي هم نباشه اما روي هوس هم نيست ؛ بعضي وقت ها واقعا دوست داشتنمون قلبي و پاکه ولي شرايط ، احساس رو تشديد يا از بين مي بره ، اگه اينطور هست همه خواستن ها و دوست داشتن ها از روي هواي و هوس هست! با عقل جور درمياد؟
حالا نزنين مارو ' نظر شوما دوستان موحترمB-)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} شوما چرا مي خندين بانو!B-) چون لايک نکردين شومام جوز موخالفين فرض ميشين !:D
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} من کِي خنديدم؟ من فقط تبسم کردم:) خب اگه مخالف بودم مخالفت مي زدم.. :)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} خب پس لايک کونين بانوB-)
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} نخير من که نگفتم موافقم:)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} دعععع بانو! شوما وختي نه اين وري هسدين نه اون وري ! پس کدوم وري بيدين شوما:) ؟
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} من نه موافق بيدم نه مخالف..:) تازه فيد شما باعث شد برم فيد جناب مدير و لايک و بازنشرمو هم بر دارم:)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ئههههههه!! که اينطور , بانو شوما محکوم به جواب هسدينB-) چرا اون موقع فيد موديرو لايک کردين و حالا لايکتونو پس گرفدين؟:D
يادمه يه وقتي اينجا بعضي مطلب ميگذاشتند و آخرش مينوشتند مخاطب خاص...منظور جناب مدير اين مدل نوشته ها بوده احتمالا که جنبه جالبي نداشته. وگرنه کي ميتونه منکر عشق زميني باشه...؟! و چه کسي ميتونه غزلهاي عاشقانه رو مذموم جلوه بده... تمام ادبيات ما عاشقانست و هميشه مخاطب خاص هم داشته. اگر مخاطبي نباشه هيچ نوشته اي عاشقانه نميشه.
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} بعله بعله بانو ' آورين بر شوما ' درس گوفدين شوماB-)
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} لا اله الا الله ..:) شوما سي چه از ديروز تا حالا به من گير دادين و اذيت مي کونين جناب شيکار؟:) * من برم بالاي منبر ديگه جرثقيل هم نمي تونه منو بياره پايين ها *:)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} مادر جان چرا لحن حرف زدنتون ايقده عوض شوده !! :) نه نه! به خودتون مسلط باشين خاعچمندم ' نه بريد بالاي منبر , فخت يه جور که براي پايين اومدن نياز به جرثقيل نباشه :-)
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} يه *شما* رو *شوما* گفتم لحنم عوض شد؟ :)ميخواستم يه حرفهايي بنويسم خو پس ديگه نمي نويسم:)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} :) بورمايين بورمايين در خدمتيم
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} :) اِهمم، يعني برم مِنبر ديگه!:)
هما بانو
ببنيد صحبت از " عشق"ِ صحبت از يک اتفاق، يه حادثه بزرگ توي زندگي ست. بايد به خاطر داشته باشيم که اتفاقات بزرگ به ندرت پيش ميان و به خاطر تأثيرگذاري شون هرگز از ضمير انسان پاک نميشن
هما بانو
اگر غليان يک احساس اون هم به جنس مخالف، تأثيرگذاري شگرفت و طولاني مدت داشته باشه،اگر از خاطر انسان پاک نشه،اگر انسان بتونه از تمام لحظاتِ " عشق ورزي " اش به پاکي و زيبايي ياد کنه، اگر مخرب زندگي خود و ديگران نباشه، اگر دائم تکرار نشه ، اگر با شناخت کلي از عشق و نگاه درست به عشق ورزي صورت بگيره و باعث تعالي انسان بشه،قطعا از هوس دورِ و بي انصافي ست که در دادگاهي يک طرفه اون رو محکوم به هوس کنيم
هما بانو
کليت نگاه من به " عشق" که همراه با نجابت ، معرفت وايمان است و عاشق کسي ست که نبردبان عشق ورزي رو از ابتدا تا انتها طي کرده با اين دلايل مخالف حکم يک طرفه از سوي مدير هستم زيرا ممکنِ از تعداد افرادي که *با عنوان مخاطب خاص* مطلبي نوشته اند، درصدي واقعا از يک عشق صحبت مي کنند و نبايد به آنها برچسب هوسراني زد
هما بانو
راستش بايد يه نکته ديگه رو هم اشاره کنم، برداشت از يک موضوع يا احساس به تفکرات و نگاه انسان به آن موضوع بر ميگرده ،من براي عشق قداست بزرگي قائل هستم و اميدوارم که همه افراد بتونن اين قداست رو در کنار وصالي زيبا به يک وصال و معراج روحي برسونن و از آلوده کردن آن بنابر فرمايش مدير به هوس جلوگيري کنند
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} وووووآااااي مادرجان:-o ماشالله چه منبري رفدين :) خيلي خوف و عالي گوفدين:-)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} بنده با نظر خانم انديشه نگار موافقم :) البت با دو سه خط اولش , چون ممکنه بعضي از نوشته هاي عاشقانه موخاطب نداشته باشه ' اصن اگه موخاطب داشده باشه' نميشه زيبا نوشت . باس بدون موخاطب باشه تا بشه زيبانوشت@};-
http://modir.parsiblog.com/Feeds/7150434/ .... اينم براي بانو هفت آسمان تا متوجه فيد شن :)
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} :)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} B-)
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} B-).. من همشو درست گفتم چرا موافق نيسين با آخر کامنت من؟
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} منبرتون برقرار مادر جان... خيلي عالي و زيبا فرموديد..:) .
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} چون نوشته باس بدون موخاطب باشه وگرنه نميشه زيبا نوشت و دايره ي واژگاني محدود ميشه ب موخاطب خاص و عشق هم دايرش محدود مي شود :) اما اگه ذهن از موخاطب رها باشه, دايره واژگاني هم گسترده ميشه' عشق هم وسيع تر و فرازميني مي شود
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} شوما يه شاعر پيدا کنيد که فقط شعراش موخاطب خاصشه !!! نيست! دارن شعرا !! نميگم ندارن ولي نه همش!
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} آفرين.... نه... خوب توضيح داديد.:) ....شما بلدتريد....
نبينم کسي با مدير اينجا مخالفت کنه ها :) عصبي اش نکنيد اعصاب مصاب نداره ها :)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} خاعچمندم بانو :) بلت نبودم ' از يه گلي@};- ياد گرفدم ' بوش کردم حساااابي' اووخت خودم شکوفا شدمB-)
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} خدا گلتون رو براتون حفظ کنه.... پر پر نشه الهي...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} موتشکرم 'خودا نکونه بانو پرپر شه:-/ خودا حفظش کنه@};- آورين ب گلم :)
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} جناب مودير لدفن عفو کونين و عصباني نشين ' فخت دوتا موخالف دارين (پريشان خاطر و هفت آسمان ) و يه ممتنع ک (مادرهما) هس=)
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} منم گفتم پر پر نشه الهي...:) .
هما بانو
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} صحيح:)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} خودا نکونه بانو ' اصن از پرپر شدن نگويين :-/ فخت بوگويين خودا حفظش کونه :)
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} چه محبت نابي، احسنت به شما.. چشم... خدا براتون نيگرداره ان شاالله...:) @};- .اما تقصير خودتونه که ايشون رو به گل تشبيه کر ديد...
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} موخالف و ممتنع تو کار ما مقبول نمي افتد. همه رو اعدام ميکنيم يه وخ. نگيد نگفتيد :)
هما بانو
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} خب اگه قرارِ تر و خشک با هم بسوزند ( مخالف و ممتنع با هم اعدام شه ) چرا مخالفت نزنم دلم آروم شه !!:) الان هر دوي فيد رو مخالفت مي زنم:)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} باشه خود دانيد. از من گفتن بود :)
هما بانو
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} آخه مشکل اينجاست که من اصلا از جناب مدير نمي ترسم !:) چون اگه از ايشون مي ترسيدم .............................. !
B-) ما که موآفقيم. اعدام از بنده سلب شد.
آقو مو از جناب مودير ميترسم:-| باور بورمايين. مخصوصا از سوکوت ايشان در برخي مواقع
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) موتشکرم@};- خو مث گلن
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ترسيدن يا نترسيدن شما تاثيري نداره در نتيجه :)
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} :D بعله خو ' موسلمه ' ويرگول لازم نيس' اعدامشان کنيد
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} ترس ؟ مدير به اين پر عطوفتي ترس داره؟ اعدام مديرانه هم بخشي از زندگيه خب ترس که نداره :)
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} بعله چشم:D پ همه رو اعدام کنيد تا آوازه ي مودير پرعطوفت بر سر زبانها بچرخد
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} نه فعلا روي مود اعدام نيستم. همه را عفو ملوکانه کرديم :)
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} :D يکي از مهارت هاي تصميم گيري' آگاهي و شناخته:D حتما شوما به اين مود بخشش واقف ترين ' موتشکريم ' آقو همه مخالفان با مخاطب خاصشان آزاد
موآفقا هم براي جناب مودير يه صلوات موحکم برفستين@};-
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} آزاد که خير، فقط از اعدام رستند :)
هما بانو
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} عجب!:) پس اگه اينطوره من از دوستان همکار بخوام فيد شما رو *مخالفت بارون* کنند:-)
قلمدون
آخ جونمي! دوباره دنگ و فنگه .. مي بينم که سردار " مادرهما" دوباره شورش کرده و من هم به رسم سربداران با تغيير موضع از ممتنع به مخالف ، آمده جان فشاني هستم:D
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} ها وولاه ' آقا موخالفا از اعدام رستن ' بيان تعهد بدن اگه يه بار ديگه موخاطب خاص تکرار شد ' تمام موخاطباشونو فرازميني موکونيم ' اوفتاد ؟:D
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} B-)
هما بانو
{a h=qalamdoon}قلمدون{/a} ممنون گلم.. شما عزيزيد عزيز دلم ..:) منيره جون فيد مدير رو هم يادتون نره مخالفت بزنيد :D
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} نه مادر ميخند ؟B-) اعدام کنسل شد' عفو شدن با بخشش ملکوتانه جناب مودير
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} خو من که گفتم اصن از مدير نمي ترسم:) حالا ايشون چه عفو کنند و چه اعدام .:) . اصلا مدير و ترس؟ من و ترس از جناب مدير؟ عمرا من از ايشون بترسم :) * مدير به اين بزرگواري و پر از الطاف مديرانه و سرشار ازسخاوت و... :) *
قلمدون
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} اي به چشم سردار :)
هما بانو
{a h=qalamdoon}قلمدون{/a} چشمت بي بلا گلم:) @};-
همونطوري ک در هر شرايط ما حاميان مادر هما هستيم منم سرباز بر حق ميشم و زره محالفت بر تن ميکنم و ميام تو ميدون :D
{a h=Modir}سيدمحمدرضا فخري{/a} جناب مودير توصيه موکونم با بانوي دشت رويا ي پارسي اعلام جنگ و اعدام نورمايين ' يکي يکي داره سر و کله مدافعين و فداييان ايشان روئيت مي شود ' دوباره سايه جنگ روي پارسي !! گوفده باشم اونوخت نگي نگوفدين شوما !D
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} چشم چشم ما تسليم اصن :)
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} جنگ ؟؟؟؟:-o من و جنگ ؟؟؟:-/ محرک نشيد لطفا !!!! *من که از جنگيدن با جناب مدير مي ترسم !* عواقبش سي هفت پشتمون بس بود:)
هايدي
بح بح جنگگگگگگگگ!! دلمان بسي تنگوليده بود براي جنگ و خون و خونريزي! براي جنگ يه پست خوب بدين به من! تک تيراندازي چيزي:دي
{a h=banamak57}هايدي{/a} يا پيغمبر !!:-o آقاي مودير ديگه کار از کار گوذشت ' دير جونبيدين و پرچم سفيدو بالا بوردين ' باس زودتر تسليم مي شودين سايه جنگ نياد :D
هما بانو
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} الهي قربونت برم.. فداي شما عزيزم .:) @};-
هما بانو
{a h=banamak57}هايدي{/a} واااي هايدي جان :D مردم از خنده.:-D @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} بانو اگ جنگ نيس پِ نَ چرا اعضاء شورش يکي يکي روئيت شودند B-) ؟ همينطوري مخالفت بکوبن که فيد رو سيل موخالفت ميبره ! از ما گوفدن بيد:D
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} خب جناب مدير که از سلاح تهديد و اعدام استفاده ميکنن ..دوستان تحريک مي شن و اعلامِ آمادگي و نبرد مي کنند:) من فقط پيام مدير رو به سمع و نظر دوستان رسوندم ..ديگه بعدش پشت اونها قرار مي گيرم و از دور فقط نظاره گرم:) منو جنگ؟:-o به من مياد همچين کاري؟ :-/ اونهم با جناب مدير:)
هما بانو
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} وااااااااااااي سحر جاااااان :D @};-
در جهت حمايت از عشق و مهرباني به سرکردگي مادرهماي عزيزم.... مخالف اين فيدددددم...
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} فدات مهساي عزيزم .. ممنون گلم...:) @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} خواهش ميکنم مادري..:) @};- .
من و دست کم نگيريد مادري، من يکي نيستم دونفرم.... خيالتون تخت...@};- :) .
هما بانو
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} سحر جان يه کوچولو خطرناک شدي عزيز :)
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :)
هما بانو
{a h=mahestan4}نگارستان خيال{/a} الهييييييييييييي .. عزيزم ..:) چه خوبه که خودت به تنهايي دو نفر بيدي ..B-) يه مخالفت هم افزوده شد .. آفرين گلم.. عاليييييي:) @};-
هما بانو
* کاش من هم دوتا وبلاگ داشتم تعداد مخالفت بيشتر مي شد *:(
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} :)..سلامت باشيد@};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ما که نففهميديم چي به چيه فقط ميدونيم که از مادر هما حمايت سرسختانه ميکنيم:)
بح بح !!! چه سربازان رشيدي کوس عشق سر مي زنندو آماده ي جانفشاني انB-) مادر!!؟ جناب مودير که تسليم شدن! نياز به گردآوري سپاه نيس :)
بنده همين جا اعلام ميدارم ؛ موخالفان موحترم! گوش فرا دهيد ! جناب مودير گوفته اند؛ تمامي اعدامين با موخاطبان خاصشان از اعدام رستن و پرچم سفيد صلح و دوستي با دستان مودير به بالا افراشته شوده است. لذا از مادر خاعچمنديم از گردآوري سپاه صرف نظر نموده و نداي صلح و دوستي را سر دهندB-)
هما بانو
{a h=balayeasemoony}بلاي آسموني??{/a} الهيييييييييي ..:-D عزيزم ممنون گلم:) @};-
مهندس فخري با مادرهما در نيفتيد که يهو با پارسي بلاگتون ورميفتيد:) :) :)
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} بزرگوار گردآوري سپاه قبل از تسليم شدن جناب مدير بود ..:)
هما بانو
{a h=balayeasemoony}بلاي آسموني??{/a} وااااااااااي محبوبه جان مردم از خنده :) :)
والسلام. تدارکات جنگ هم تومام.
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} B-)
*عاقا ما هم مخالفيم*B-)
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} :D أي بابا' درصد موخالفا زيادتر شد
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} :) @};-
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} از قديم و نديم گفدن *تعرف الاشياء باضدادها* :D
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) ممنون خواهرجان@};-
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} خواهش ميکنم عزيزم..@};- .
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} B-) بعله خو ! درسده ' امان ازين ضدها
هايدي
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} چون دير پرچم صلح بردن بالا بايد غرامت بپردازن. و الا فقط کودتا! هيچکس کودتا رو از قبل اعلام نميکنه اما ببينيد چ کاربراني اکتيوي هستيم که اولتيماتوم داديم!
هما بانو
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} :) @};-
هما بانو
{a h=parsiGolchin}شکار لحظه ها{/a} موخالفا هيچ ربطي به من نداره ها .. :) خودشون مخالفت زدند:) :)
هما بانو
{a h=banamak57}هايدي{/a} :)@};- :) @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} بله ما مستقل عمل کرديم..:) .
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :D
اين چه فيد باحالي شد... :)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} آره راست ميگيد عزيز.. :) الان که خوندم خاطره هاي قشنگي برام تداعي شد.. کامنت ها خيلي با حال بودن:-) و البته ان شا الله جناب مدير هم من رو حلال کنند که کمي ايشون رو اذيت کرديم ( آيکن دست روي چشم )
:-) @};- =) @};- خعلي موتشکرم بانوان موحترمه :-)
هما بانو
:)
هيچ نظري نميتونم بدم نه مخالفت و نه علاقه مند.. راستش با نظر هردو گروه موافقم و کمي گيج
{a h=aaaMissingsss}°گيسو کمند•{/a} :) اکشال نداره بانو کمند
mp3 player شوکر
شکار لحظه ها
0 امتیاز
0 برگزیده
349 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top